1 Kürtlerin Karadenizin Kuzeyindeki Anayurdu

Kürtlerin Karadenizin Kuzeyindeki Anayurdu

0

 

Şimdiye kadar Kürt tarihi ile ilgili olarak yayınlanmış olan kitaplar incelendiğinde, Kürtlerin geçmişi ile ilgili olarak başlıca üç ana tez öne sürülüyordu.

  1. Birinci teze göre Kürtler, Orta Asya’daki KARDUK kentinden tarih sahnesine çıkarak ve boylar halinde göç ederek Orta Doğuya gelip yerleşmişlerdir.

 

  1. İkinci teze göre ise Kürtler, İran kökenli bir halktır ve MED’lerin devamıdır.

 

  1. Üçüncü tez ise Kürtleri, Orta Doğu’nun yerleşik eski kavimlerinden birisi olarak kabul eder ve Kürtleri merkezi bölgenin otankton halklarından birisi olduğunu savunur.

 

  1. Şimdi size dördüncü bir görüş olarak, aslında Kürtlerin tarih sahnesine çıktıkları bölgenin Kuzey Karadeniz olduğunu göstereceğiz.

 

ukrayna haritası

Türk Tarihçilerinin ısrarla görmezden geldiği, yada hiç fark edemediği tespitlerimizi hem Türk Tarihi, hem Kürt Tarihi açısından önemli belirlemeler olarak yine doktora tezlerine konu edeceğiz… Özellikle günümüzde bir Türk – Kürt çatışması çıkartmak isteyen emperyal ve Siyonist güçlere karşı iki halkın önde gelen temsilcilerinin tarihsel gerçekleri yeniden değerlendirmeleri ve gelecekte barış içerisinde yeni bir düzenin oluşturulabilmesi için tarih biliminin verilerinden en üst düzeyde ‘’Karadeniz’in Kuzeyinde Kürdistan’’ yararlanılması gerekmektedir.

Türkiye de son yıllarda açılan yeni üniversiteler ve araştırma merkezleri ile beraber bilimsel araştırma ve çalışmalar yurt düzeyinde yaygınlık kazanmaktadır. Bu yeni merkezlerin en önde gelenlerinden birisi olan Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KARAM) Hitit Üniversitesi çatısı altında Karadeniz bölgesinin önde gelen büyük merkezlerinden birisi olan Çorum da yıllardır başarılı çalışmalar yapmakta ve bu bölgenin geçmişi ile ilgili bir çok bilimsel makaleyi, Karadeniz Araştırmaları adı altında üç aylık bir dergide yayınlayarak Türk kamuoyunun bir çok konuda bilgilendirilmesine ve aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu araştırma merkezinin yayınlanmış olduğu Karadeniz Araştırmaları isimli derginin 2006 yılında yayınlanmış olan 8. Sayısında Ukraynalı tarihçi ve dilbilimci Dr. Valentyn Stetsyuk Türklerin ve Orta Doğunun tarihini değiştirecek bir bilimsel araştırmayı makale olarak yayınlamış ve dünyanın merkezi bölgesinin geleceği ile ilgili tartışmalara Ukraynalı bir bilim adamı olarak önemli bir ufuk çizgisi çekmiştir.

Özetle:

 • Kürtler, ilk çağlarda Batı Ukrayna da Ternopil merkezli bir yönetim kurmuşlar. (M.Ö. 1000 ler)
 • Ukrayna dan Rusya’ya, yine Azerbaycan dan Türkmenistan’a yahut Kırgızistan’a kadar olan Kafkas coğrafyasında halen Kurmanç lehçesi ile konuşan binlerce Kürt köyü mevcut. (Merak edenler Google’ den Rusya federasyonu’ ndaki Kürt Halklarını da araştırabilir.)
 • Çuvaş dilinde fazlasıyla Kürtçe kelime bulunduğunu ortaya çıkaran Dr. Stetsyuk yine Batı Ukrayna da ki çok eski yerleşim yerlerinin Kürtçe adlarının bugüne kadar korunmuş olduğu ortaya koyuyor.
 •  Kürtlerin Kurmanç lehçesinin, Kimmerlerin dili ile ortak özellikler taşıması da bugünkü Ortadoğu Kürt topluluklarının da Kimmerlerin göçü ile Kuzey Karadeniz’ den geldiklerini açıkça ortaya koymaktadır.

LisyUkrainyEng

 •  Dr. Stetsyuk a göre Kürtçe yer adlarının büyük kısmı Dinyester ırmağı ile Kemelnitsky ormanlık bölgesi arasında yer almaktadır.
 • Dinyester Irmağının kolları olan Djurin ve Bariş isimlerinin kürtçe olması, yine aynı bölgede yer alan Bahlayki, Buhlay, Jvan kent isimleri ile, bir dönem bu bölgede kurulmuş Kürdistan bağımsız beyliğinin başkentinin isminin de Kürtçe Ternopil olması…

TopKurdNewEng

 • Ukrayna gibi büyük bir ülkenin batı bölgelerindeki Kürtçe isimler kuşağının günümüzde de devam etmesi, bir çok açıdan ilk Kürt ülkesi olarak öne çıktığını kanıtlamaktadır.
 • Kürtçe yer isimlerinin bugünde devam etmesi Batı Ukrayna’daki Kürt varlığını bilimsel olarak doğrulamaktadır.
 • Tarih ve dilbilimi araştırmaları Kürt boylarının Ukrayna kökenli halk olduğunu ortaya koyarken, Ukrayna’daki Kürt varlığını da bilimsel olarak doğrulamaktadır.(1)

Son söz; Kürtler’in Anavatanı da, bazı Anadolu Türkmen boyları gibi Kafkas ve Kuzey Karadeniz’dir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu değildir.

Bahtiyar Aydın, 27 Eylül 2014

 

yorum

Yorumlar kapalı.