1 Kan Hükmünde Kararname

Kan Hükmünde Kararname

0

Saray, 695 ve 696 sayılı iki adet kararname yayınladı.

Bu iki kararnamenin uygulamaya konmasından sonra hala aşağıdaki kurumlarımızın varlığını, rejimimizin demokratik parlamenter olduğunu iddia edecek olanın ya aklı yoktur ya AKP militanıdır.

 • Anayasa / Yasalar yürürlükten kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süstür!
 • TBMM, işlevi ve saygınlığı kalmadığı için kapatılmıştır.
 • Hukuk Devleti, Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıç Güvenliği askıya alınmıştır.
 • Tüm kişi hak ve özgürlükleri, bir kişinin iki dudağının arasındadır.
 • Türkiye’nin tüm sınır kapılarına ve tüm havalimanlarına şu levha asılmalıdır; “Türk Milleti, susarak tek kişinin yönetimini kabul etmiştir. Bu ülkede Demokrasi yoktur…”

Kısaca KHK nedir, paspas yapılmış Anayasa ve Yasalarda KHK ile ne emirler var, bakalım;

Anayasa madde 121/3; Olağanüstü Hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Olağanüstü Halin gerekli kıldığı konularda, Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmî Gazetede yayınlanır ve AYNI GÜN, TBMM’nin onayına sunulur.
Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin SÜRE ve USUL, TBMM içtüzüğü 128’nci maddede belirlenir.

TBMM İçtüzük madde 128;
Anayasanın 121 ve 122’nci maddeleri gereğince çıkarılan ve TBMM’ne sunulan KHK’ler, Anayasanın ve İçtüzüğün “Kanun tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi” için koyduğu kurallara göre ancak, komisyonlarda ve genel kurulda diğer KHK’lerle kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç OTUZ gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç YİRMİ gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan KHK’ler, TBMM Başkanı tarafından doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır.

Demek ki neymiş?

 • KHK’leri oturduğunuz yerde gaz çıkarır gibi çıkarabilirsiniz ama OTUZ gün içinde TBMM’den onay almazsanız, o KHK’ler tuvalet kâğıdı değerindedir yani YOK HÜKMÜNDEDİR.
 • 15 Temmuz 2016 Darbe girişiminden, 20 Temmuz 2017 tarihine kadar geçen BİR YILDA tam 26 KHK çıkarıldı. Bu 26 KHK’den takip edebildiğim kadarıyla sadece 5’i, onlar da Anayasanın emrettiği süreye uyulmadan TBMM’de kabul edilip KANUNLAŞTI. Son 2 aya kadar TBMM sitesinden bunu görmek mümkündü, şimdi kaldırmışlar.
  Peki, TBMM tarafından OTUZ gün içinde kabul edilmeyen KHK’ler anayasaya göre ne hükmündedir? YOK HÜKMÜNDEDİR.
 • Bu kanunsuzluğu yapanlar şu kişilerdir; Cumhurbaşkanı-TBMM Başkanı-Başbakan ve AKP TBMM Grubu. Onaylanmayan KHK’ler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açılacak davalar sonucunda hem kararlar bozulur hem de
  T.C Devleti milyarlarca lira ceza ödemek zorunda kalır…

Bunun adı en hafif tabiriyle Anayasa ve Yasa tanımamaktır, Türk Milletine saygısızlıktır, had bilmezliktir ve çok ağır bir Anayasa ihlal suçudur…

AKP önderliğinin bilerek ve planlayarak yaptığı bu kanunsuzluğun son örneği, yeni çıkan 696 sayılı KHK’dir. 696 sayılı KHK’nin 121. Maddesi ile;
“Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ve BUNLARIN DEVAMI NİTELEĞİNDEKİ eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan kişilerin görev ve fiilleri nedeniyle HUKUKİ, İDARİ, MALİ ve CEZAİ sorumluluk doğmaz!”

Bu KHK’nin benzeri tüm dünyada iki yerde kullanıldı;

 • Ruanda; Hutu’lar 800.000 (sekiz yüz bin) Tutsi’yi öldürdü!
 • Sudan; El-Beşir, 300.000 (üç yüz bin) sivil Sudanlıyı öldürdü.

Erdoğan dün, insanlık suçu işlediği için “Uluslararası Caza Mahkemesi” tarafından toplu katliamdan suçlu bulunan katil El-Beşir’in yalan parlamentosunda tekbir sesleri altında konuştu!

696 sayılı KHK, kanun hükmünde değil, Kan Hükmünde Kararnamedir.
Yapılmak istenen, 15 Temmuz’da ve takip eden günlerde askerlerimizi-öğrencilerimizi kafa keserek öldüren SADAT-SEDAT militanlarını kurtarmak ve mecbur kaldığında tüm yobazların katılımıyla toplu katliamlara hazırlık yapmaktır.

Bu kararname binlerce yıllık Türk Tarihinde, Türk Devletine vurulan en büyük darbedir. Yapanların, susanların, korkanların, görevlerini yapmayanların el birliği ile gerçekleştirdikleri bir darbe…

Sağlık ve başarı dileklerimle 26 Aralık 2017

Rifat Serdaroğlu

yorum

Yorumlar kapalı.