1 Organize Suç Örgütü

Organize Suç Örgütü

0

Hukuk Devletinde, Anayasa ve Yasalar herkesi bağlar.
Anayasa Md 6:
Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

2937 Sayılı Milli İstihbarat Kanunu Md 14:
Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna atanan personelden; Bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten itibaren BEŞ YIL geçmedikçe Devlet Memuriyetine alınamazlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Md 97:
Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler ALTI AY geçmeden,
B) Bu kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar BİR YIL geçmeden,
C) 95 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar ÜÇ YIL geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler HİÇBİR SURETTE,
DEVLET MEMURLUĞUNA ALINAMAZLAR…

Bu kanunsuz atamanın Devlet gelenekleri-MİT’in konumu ve ciddiyeti- Siyasi ahlâk ile asla bağdaşmayacağı gerçeğini hiç unutmadan, konuyu beraberce irdeleyelim;

Fidan’ın MİT Müsteşarlığına atandığı tarih; 25 Mayıs 2010
Fidan’ın istifa ettiği tarih; 10 Şubat 2015
Fidan’ın görev süresi, kanunun emrettiği BEŞ YIL süresinden azdır.

Fidan, Cumhur’un Başı Recep ve Serok Ahmet’e danışıp kendi isteği ile istifa etmedi mi? Etti.
Hakan Fidan, AKP’den Milletvekili Aday Adayı oldu mu? Oldu.
Hakan Fidan, AKP Ankara İl Başkanlığına gitti mi? Gitti.
Hakan Fidan, AKP Temayül Yoklamasına katıldı mı? Katıldı.
Temayül Yoklamasına katılmak için, AKP üyesi olmak şart mıdır? Şarttır.
Hakan Fidan için, “Bu adam AKP’li değildir” diyecek biri var mı? Yok.

MİT Kanununun 14. Maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun
97. Maddesi ihlal edilmiş midir? Evet edilmiştir.
Kimler tarafından ihlal edilmiştir?
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü tarafından bilerek ve isteyerek ihlal edilmiştir.

Aynı “Yasa İhlalini” bir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu veya Belediye Başkanı-Belediye Meclis Üyeleri işlese idi, derhal soruşturma tamamlanır, o kanunsuz atama iptal edilir, suç işleyenler hapse atılırlardı.
Hem de “ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ” kurmaktan Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanarak hapse atılırlardı…

Şimdi, AKP’ li olduğu kesinleşmiş, ataması kanunlara aykırı olarak yapılmış bir ehliyetsiz kişi, Türk Devletinin İstihbarat Örgütünü yönetecek ve bizler yani
TC Vatandaşları bu AKP’liye güveneceğiz ha!

Şimdi, başında kanunsuz şekilde atanmış bir AKP’li bulunan MİT Elemanlarının seçim sırasında yapacakları operasyonlara güveneceğiz ha!

Şimdi, bilerek ve isteyerek “Kanunu İhlal” suçu işleyen ve her türlü hukuksuzluğu göze almış AKP Hükümetinin, 7 Haziran Genel Seçimlerini DÜRÜST ve ŞEFFAF bir şekilde yöneteceğine inanacağız ha!

Ben şahsım adına söylüyorum; Bırakın bunların yapacağı işlere inanmayı, bunların “Allah Bir” dediğine bile inanmam…

Kanuna aykırı atama, bize şu gerçeği de bir daha anlatmıştır;
İstifa edip, sonra kanunsuz olarak geri dönen AKP’li MİT Müsteşarı, bu istifayı önce kabul eden sonra da kanunsuz atamayı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve Başbakan üçlüsü, basit bir istifa olayını ve bir ay içinde olabilecekleri dahi öngörememişlerdir.
Yıllardır söylüyorum;
Badem Takımı Devleti yönetemez! Bunlar bilmezler ve beceriksizdirler.
Devlet yönetmeyi, Belediye Encümenini yönetmek sanan bu bademler, ülke ekonomisini de yapsatçılık olarak görmektedir.

Şimdi biri beni, 17/25 Hırsızlık-Yolsuzluk-Operasyonunu engelleme, saptırma konusunda “SIR KÜPÜ-KARA KUTU” AKP’li Müsteşarın rolünün olmadığına inandırabilir mi?

Şimdi biri beni, bu kanunsuz atamada, İmralı Apo’sunun çok büyük bir rolü olmadığına inandırabilir mi?

Şimdi, TC Devleti olarak Ortadoğu bataklığında debelenmemizi, PKK Narko-Terör örgütünün nasıl ve niçin böyle edepsizce şımartıldığını anladınız mı?

 

Can alıcı soru şudur:
Anayasa ve Yasaları bilerek ve isteyerek çiğneyen AKP Hükümetinin, ellerinde SEÇSİS ve UYAP gibi araçları olan AKP’li Bürokratlara- Yüksek Seçim Kuruluna Valilere-Kaymakamlara-Polislere verilebileceği “Oy Çalma”, “Oy Kaydırma” ve
“Sahte oy kullanma” gibi kanunsuz emirlere bu bürokratlar direnebilecekler mi?
İçinizde, dürüst-adil-eşit bir seçim bekleyen var mı?
Anayasa ve Yasaları ihlal etmekle milletin iradesini çalanlar, oy çalmazlar mı?

Bu olağanüstü şartlarda, “ne yapılmalıdır” sorusuna yarın beraberce yanıt arayalım…

 

Rifat Serdaroğlu, 11 Mart 2015

 

yorum

Yorumlar kapalı.