1 ODTÜ Mensupları ve Öğrencilerine Duyuru

ODTÜ Mensupları ve Öğrencilerine Duyuru

0

Değerli Mensuplarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Üniversitemizin bilgisi ve izni olmaksızın, 18 Ekim 2013 Cuma gecesi saat 21.15 civarında Yerleşkemize girerek yol inşaatına başlaması ve ağaçları sökerek kaldırması ile başlayan sürece ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim 2013 Cuma gecesi habersiz ve izinsiz olarak yerleşkemize girerek baskın şeklinde başlattığı yol inşaatının ve ağaçların kaldırılmasının durdurulması için Rektörlük tarafından meşru tüm çözüm yolları denenmiş, gece boyunca ilgili kurumlara ve yetkili mercilere sözlü ve yazılı olarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan başvurulara rağmen Belediye ekiplerinin faaliyetleri sabah 6.30’a kadar sürmüştür.

19 Ekim 2013 Cumartesi günü Üniversite Yönetimi, Hukuk Müşavirliği, ilgili birim yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri saat 10.00 – 17.00 saatlerinde toplanarak yasal ve idari yönlerden stratejileri tartışmıştır. Toplantının sonunda hazırlanan Rektörlük Açıklaması 19 Ekim 2013 Cumartesi Üniversitemiz web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

20 Ekim 2013 Pazar günü Rektörlük yöneticilerinin, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinin, Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık Bölümleri öğretim üyelerinin, hukuk müşavirlerinin ve teknik birim yöneticilerinin katılımıyla 14.00 – 19.00 saatleri arasında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın, ODTÜ önerisinden farklı olduğu noktalar değerlendirilmiş ve itiraz edilecek noktalar belirlenmiştir. ODTÜ’nün plana itirazları en kısa sürede Bakanlığa iletilecektir. Plan 4 Ekim 2013 tarihinde askıya çıktığından, bir aylık itiraz süresi 4 Kasım 2013 tarihinde sona ermektedir.

Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda öngörülen eylem planı aşağıda özetlenmiştir.

  • Yerleşkeye izinsiz girilmesi, ağaçların sökülerek kaldırılması ve bu müdahaleden sorumlu kişi ve kurumlar hakkında yasal başvurular 21 Ekim 2013 Pazartesi gününden itibaren başlatılacaktır. Bu işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde sizlerle paylaşılacaktır.
  • Üniversite Senatosu 22 Ekim 2013 Salı günü saat 13.30’da toplanarak konu hakkında Üniversitemizin tepkisini yansıtan bir metni karara bağlayacaktır.
  • Üniversite Senatosunun duyurusu 23 Ekim 2013 Çarşamba günü basın mensupları ile paylaşılacaktır.
  • 24 Ekim 2013 Perşembe günü veya 25 Ekim 2013 Cuma günü Yerleşkemize yaklaşık 3000 fidan dikilmesini amaçlayan bir etkinlik düzenlenecektir.  Bu etkinliğe tüm mensuplarımız ve öğrencilerimiz davetlidir. Etkinlik programı Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
  • Bakanlık tarafından onaylanan planla ilgili bir bilgi notu hazırlanarak Üniversite kamuoyu ile paylaşılacak ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

 

Yerleşkemize yapılan müdahale ve ağaçların sökülerek kaldırılmasına ve ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planındaki değişikliklere yapılacak itirazlara ilişkin olarak başlatılan yasal süreçlerdeki gelişmeler mensup ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

Rektörlük

21.10.2013

http://www.metu.edu.tr/tr/odtu-mensuplari-ve-ogrencilerine-duyuru

yorum

Yorumlar kapalı.