1 Silahların Gölgesinde Seçim

Silahların Gölgesinde Seçim

0

Az gittik, uz gittik 13 senenin sonunda İleri Demokrasi diye diye ancak “Silahların Gölgesinde” yapılacak bir seçime geldik!
Cumhurun Başı Recep böyle söylüyor!

AKP’ ye oy verenlere, bunların gerçek hedeflerini bildikleri halde AKP’ ye
destek verenlere, kendi menfaatleri uğruna susanlara-korkanlara- sesini çıkaramayanlara hayırlı olsun…

Yıllardır söylüyoruz, ama hala bazı taş kafalara gerçekleri anlatamadık!
Bir daha söyleyelim;
AKP üst kadrosu belli bir tarikata mensuptur. Cemaat ile 12 sene süren gönüllü işbirliği yaptılar, cemaatin elemanlarını devletin en hassas birimlerine soktular.

Doğru mu?

  • Tarikat ve Cemaatler “Biat” kültürüne göre yönetilirler. Bu grupların önderine, “Kesin İtaat” şarttır. Müridin malı, canı, namusu tarikat önderine aittir. Müritler, önderlerini yeryüzündeki Allah’ın Gölgesi (!) olarak görürler.
    Onun emri anında yerine getirilir.
  • Tarikat ve Cemaatler “Pozitif Hukuka” inanmazlar. Bu grupların tamamında “Şeriat Hukuku” uygulanır.
  • Bunların anlayışına göre, Şeriat ile yönetilmeyen ülkeleri ( Türkiye) soymak, çalmak helaldir.

Dünya değişir, tarikat ve cemaatlerin bu üç şartı değişmez! Bu üç şartı demokratik rejimin neresine yerleştirebilirsiniz?
Yıllardır söylüyoruz, yazıyoruz, feryat ediyoruz;

Bunlar Demokrat değildirler ve asla olamazlar. Çünkü:

  • Evrensel Demokrasi değerleri içinde şartsız itaat yoktur, tartışma kültürü vardır.
  • Evrensel Demokrasilerde Pozitif Hukuk, geçerlidir. Şeriat Hukuku veya çoklu hukuk olmaz.
  • Evrensel Demokratik değerler, demokrat insanların namuslu ve dürüst insanlar olasını gerektirir. Hırsızdan-soyguncudan-rüşvetçiden demokrat olmaz…

(İçinizde, iki-üç adaylı demokratik yarışlı, ilaç niyetine bir tane olsun AKP İl-İlçe kongresi veya delege seçimi gören var mı? Nasıl parti bu?)

Umuyorum Türk Milleti artık bu bademlerin gerçek yüzünü görmeye başlamıştır. Yoksa Türkiye, bu günkü kötü günlerini bile mumla arayacak hale gelecek!

Cumhurbaşkanı Recep, günlerdir Merkez Bankası ile kavga ediyor. Ekonominin ve ülkenin gerçeklerini bilmeden konuşuyor. Konuştukça Dolar yükseliyor, konuştukça yükseliyor. Ama bizimki ısrarla konuşmaya devam ediyor.

Sanki Cumhurun Başı değil de, Dolar istifçisi gibi!

Dolar 20 günde yaklaşık %10 arttı! Özel Sektörümüzün borcu, durduğu yerde, sırf Cumhurbaşkanı Recep’in yersiz konuşmaları yüzünden son yirmi günde 9,1 Milyar Dolar arttı! Yazık değil mi bu insanlara…

Serok Ahmet, Uluslararası Finans Enstitüsünce gerçekleştirilen “Türkiye’nin Dönem Başkanlığında G-20 Gündemi” adlı toplantıda konuştu.

Dünyanın en önemli ekonomistlerinin ve Merkez Bankası Başkanlarının önünde, aynen şunları söyledi;

“Gayrisafi Yurtiçi hasılamız neredeyse 800 Milyar Doları geçti. Kişi başına düşen milli gelirimize baktığınız zaman bu da 19 Bin Doları geçti!”

Bu derece önemli konukların önünde bunu söyleyebilmek için ya yalancı ya da deli olmak gerekir. Türkiye’nin bu gün kişi başına 19 Bin Dolar gelire sahip olması için, 77 Milyon olan nüfusumuzun 42 Milyona düşürülmesi gerekir!

Allah akıl fikir versin…

Değerli Okurlar;
Cumhurbaşkanı Recep’in, ya sıkıyönetim yetkileri/ ya silahların gölgesinde seçim tehdidini herkes ciddiye almalıdır.
Herkes kendisini bir parti yetkilisi gibi görmeli ve şimdiden teke-tek çalışmalıyız. İnsanlarımıza AKP’nin gerçek yüzünü anlatıp, AKP’yi demokratik yolla sandığa gömmek zorundayız.

Eğer bu cennet vatanda çocuklarımız, torunlarımız yaşayacaksa en azından bu çalışmayı yapmaya mecburuz. Bunu da yapmayan, lütfen bu ülkede durmasın. Önce seçmen kaydını sildirsin, sonra dilediği yerde yaşasın!

Eğer bugün bu sıkıntıları millet olarak yaşıyorsak, en büyük sebebi, son genel seçimde sandığa gitmeyen 14 Milyon insanımızdadır.

Unutmamalıyız ki, Türk Milletinin geleceği hepimizi ilgilendirir ve onu korumak onurlu bireyler olarak hepimizin görevidir…

 

Rifat Serdaroğlu, 11 Şubat 2015

 

yorum

Yorumlar kapalı.