1 Osmanlı’da Selefilik

Osmanlı’da Selefilik

0
Resim: Eyüp Abdülmecit Sivasi dergahı –  Mehmet Fatih Güngör

IŞİD Selefidir demiştim.

Bu konu biraz uzun ama doğrusunu anlatayım.

Anadolu ile Arap Müslümanlığı arasında çok fark vardır.
Anadolu’da medrese ilmi ile tekke tasavvufu birleşmiştir.
Tasavvuf’da insan yoğrulur ve dünyevi hırslardan arınır.
Derviş olabilmek için kapıda 4 gün bekleyen adam arınmış adamdır, bu adamda hırsızlık, zalimlik olmaz.
Bu Anadolu Müslümanlığıdır ve koyu yobazlık yoktur.
Arap müslümanlığında da herkes kafirdir.

İşin bir de diğer kanadı var:
1522 de Balıkesir’de doğan Birgivi Mehmet Efendi.
Fatih Semaniye Medresesinde tahsil gördü.
İlk başlarda Bayramiye tarikatine bağlıydı.
Sonra başka bir yöne gitti.
Hambeli İbn Teymiye’nin fikirlerini benimsedi.
1563 yılında Birgi medresesinde çalışmaya başladı.
Fakihler ismiyle öğrenciler yetiştirdi.
Vasiyetname diye bir kitabı Rehber kabul ettiler.
Talebelerden Kadızade Mehmet Efendi bu hareketi büyüttü.
Kadızade 1631 de Ayasofya’ya imam olarak atandı.
Büyük çapta padişah Sultan IV.Murat etkilediler.
Savundukları ana fikir, SELEFİLİK idi.


İslam Hz.Muhammet dönemindeki gibi yaşanacaktır.
Sonradan dine giren her şey dışlanacaktır.
Ezan ve mevlit makamla ile okunmayacaktır.
Mezar ve türbelere ziyaret yasaklanacaktır.
Selam verilirken eğilmek, el etek öpmek yasaktır.
Tekkeler, dergahlar Sema gösterisi, ayin yasaktır.
Kaşıkla yemek yemek yasaktır.
İpek giymek, içki içmek, tütün içmek yasaktır.
Camilerde bir minare dışındakiler yıkılacaktır.


Selefi inancı ilmiye sınıfını ele geçirdi.
Bu sayede kendi kadroları devleti ele geçirdiler
Bu işler olurken tehdit, şantaj, yalan, iftira vardı.
Üstüvani Mehmet Efendi padişahın hocası olunca her şeyi ele geçirmeye oynadılar.
Yeniçerilere sızamayınca, Bektaşi düşmanı oldular.
Bektaşi tekkesi olan Kamber Baba Tekkesi yıktılar.
Mevlevihaneleri basıp bin Mevlevi öldürdüler.
Halveti tekkesi basılıp, müritlere işkence yapıldı.
Medreselerde matematik ve felsefe yasaklandı.
Fıkıh mecburi ders haline getirildi.
Ülke ikiye bölündü. Resmen iç savaş başlıyordu.
Halveti Şeyhi Abdülmecit Sivasi bunlara karşı dik durdu.
1656 yılında Sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa getirildi.
Üstüvani Selefileri silahlandırma yoluna gitti.
Ama güçü devlete yetmedi.
Köprülü Mehmet Paşa bunların defterini dürdü.
Sempatizanları bugün maalesef yönetimde.

 

Turan Akıncı – 14 Haziran 2014

 

Okuyucu Yorumları / Ek bilgiler:

– Vahabiler de bu Selefilerin uzantısı. Kendilerinden başka herkesi kafir bilirler. Osmanlı’ya başkaldırırken, İngilizlerle işbirliği yaparken bu söylem Suudilerin çok işine gelmiştir. “Neden kafirlerle işbirliği yapıyorsunuz” denince siz de kafirsiniz diye kendileri gibi olmayan tüm müslümanları aynı kefeye koyup ötekileştirmişlerdir… Koymaya da devam ediyorlar.

– Ben Halvetilik tarikatından biliyorum. İstanbul’da Halveti tekkeleri diye. Dr. Fatih Köse’nin kitabı var.  Birgivi Mehmet Efendi’nin doğum tarihi için kitap karıştırıyorum, mesela yazmadım: Üsküdar Vaniköy semtine ismini veren Vani Mehmet Efendi de bunlardandır. Bugünkü sahildeki Vaniköy Camisini yaptıran adamdır. Bunun isminden dolayı Vaniköy ismi gelir.

yorum

Yorumlar kapalı.