1 Ali Mektebi

Ali Mektebi

0

Askerlik yaptığım zamanda okuma-yazma bilmeyen askerlere hem okuma-yazma öğretilir, hem de dini ve sosyal hayatla ilgili temel bilgiler verilirdi.
Dersleri Ortaokul-Lise mezunu çavuşlar verirlerdi.
Bu dersin verildiği yere “Ali Mektebi” denirdi.

“Çavuş, derslere giren erleri imtihan etmeye başlamış. Çavuşun yanına giren Temel, birkaç dakika sonra alı-al, moru mor dışarı çıkmış. Dursun sormuş; “Çavuş ne sordu uşağım?” Temel; “İslam’ın şartı kaçtır” diye sordu.
Dursun; “Eee kolaymış, İslam’ın şartı beştir da” demiş.
Temel; “Bu çavuş bildiğin gibi değil, ben yirmi dedim kabul etmedi, üstelik bir araba sopa yedim, sen-sen ol benim dediğimden daha fazlasını söyle!”

Başta Erdoğan olmak üzere, Maliye Bakanı Mr. Shimshek, Çıkrıkçı Yokuşu esnafından Ali Babacan ve eski ülkücü yeni badem Zafer Çağlayan’dan oluşan “AKP Ekonomik Kurmaylarını” elimde olsa derhal “Ali Mektebine” gönderirdim.
11 yıllık tek başlarına iktidarları sonucu, ülke ekonomisini ve demokrasisini getirdikleri durumu rakamlarla ve raporlarla bir kez daha ortaya koyalım. “Çavuşun” yanından nasıl çıkarlardı, orasını Türk Milleti önümüzdeki seçimlerde gösterecek!…

2002 Yılı Dış Borç Stoku: 129,6 Milyar Dolar idi.
2013 Yılı Dış Borç Stoku: 367,3 Milyar Dolar oldu.
(Borç Artışı 237,7 Milyar Dolar)

2012 Yılı Dış Borç Stoku: 339,0 Miyar Dolar idi.
2013 Yılı Dış Borç Stoku: 367,3 Milyar Dolar oldu.
( 9 Aylık Borç Artışı 28,3 Milyar Dolar)

2013 Yılı Ağustos Ayı İhracat Tutarı: 11,1 Milyar Dolar.
2013 Yılı Ağustos Ayı İthalat Tutarı: 18,1 Milyar Dolar.
(Bir Aylık Dış Ticaret Açığı 7,0 Milyar Dolar Oldu.)

2013 Yılı Ocak-Ağustos İhracat Tutarı: 99,4 Milyar Dolar.
2013 Yılı Ocak-Ağustos İthalat Tutarı: 166,9 Milyar Dolar.
(8 Aylık Dış Ticaret Açığı 67,5 Milyar Dolar Oldu.)

2003- 2013 Temmuz Sonu 10 yıllık Dış Ticaret Açığı 384 Milyar Dolar oldu.
(Gerçek rakam 495 Milyar Dolar idi. 111 Milyar Dolarlık kısmı Turizm Gelirleri ile kapatıldı)

Türkiye’nin önümüzdeki bir sene içinde fonlaması gereken tutar yaklaşık
210 Milyar Dolar. Bu rakam 2013 yılı için öngörülen milli gelirin, yani ülkede bir yılda üretilecek ürün ve servislerin toplamının dörtte birine eşittir.
Yani önümüzdeki 12 Ay, ülkede üretilen her 100 liranın, 25 lirası dış borcu fonlamakta kullanılacak.

Türkiye, AKP İktidarının bu ekonomik politikası ve bu büyüme oranları ile dış borcunu ödeyemez, gençlere yeni iş olanakları sağlayamaz.
AKP Hükümeti, kredi kartı borcunu ödemek için, başka bankadan yeni kredi kartı alıp, borcuna takla attıran çaresiz insanlara benziyor. Yüksek faizle alınan borçlar, artık çevrilemez hale gelmek üzeredir.
Bu da AKP’nin işbilmezliği-çapsızlığı ile Türk Milletinin başına sardığı en büyük beladır!

Değerli Okurlar;
İletişimin bu aşamaya geldiği zamanımızda, kimse gerçekleri saklayamaz. Uluslararası Kuruluşlar, sizi izlerler- araştırırlar ve dünyaya sizin resminizi sunarlar. İşte saklanamaz gerçeklerden bazıları;

*OECD Ülkeleri arasında, Gelir Eşitsizliğinde 24 Ülke içinde, en kötü
3’ üncü ülkeyiz.
*Mutluluk ve Yaşam Kalitesinde, 36 Ülke arasında 36’ ncıyız. Yani sondan birinciyiz.
*Dünya Adalet Projesi Endeksinde 2012 Yılında 97 Ülke arasında;
Temel Haklarda 76’ ıncı, Sivil Özgürlüklerde 44’ üncü, Güvenlikte 70’ inci,
Adalet sisteminde 71’ inci olduk.
*Ekonomist Dergisi Demokrasi Endeksine göre;
2012 yılında, 10 üzerinden 5,76 puan alarak, 167 Ülke arasında 88’ inci olarak “Otoriter Eğilimler Taşıyan Melez Demokrasi” olarak adlandırıldık.
*Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütüne göre;
Basın Özgürlüğünde 2002 Yılında, 139 Ülke arasında 99’ uncu iken, 2013 yılında 179 Ülke arasında 154’ üncü Ülke olmuşuz. Yani “İleri Demokrasi” sayesinde geri-geri gitmişiz.

Badem Takımının 11 yılda ülkeyi getirdiği Demokratik ve Ekonomik durumu
TC Devletinin Resmi rakamları ve Uluslararası kuruluşların raporlarıyla anlatmaya çalıştım.
Bu rakamlara itiraz edecek bir AKP’li yetkili arıyorum! Tanıdığınız biri var mı?

Badem takımını “Ali Mektebine” göndersek, hiç olmazsa İslam’ın altıncı şartı olan “Haddini Bilmek” kısmını öğrenebilirler mi?
Ben sanmıyorum, onların gideceği yer, “Ali Mektebi” değil, “Âlî Divan” denen “Yüce Divan” olacaktır. Hem de çok yakın zamanda.

Sağlık ve başarı dileklerimle 03 Ekim 2013
Rifat Serdaroğlu

 

yorum

Yorumlar kapalı.