1 Türkiye’nin IQ Sıralamasına Göre En Zeki 10 İli

Türkiye’nin IQ Sıralamasına Göre En Zeki 10 İli

0

İnsan zekasının en büyük verilerinden biri olan IQ testlerinin Türkiye çapında illere göre dağılmış geçici sonuçları belli oldu.

 

Türkiye Zeka Testi Merkezi tarafından paylaşılan ve Haziran ayına kadar toplanan istatistikleri içeren verilere göre, Türkiye’nin en yüksek IQ düzeyine sahip on il ortaya çıktı. İllerin IQ düzeyi, katılımcıların her il için elde ettikleri toplam puanın katılımcı sayısına bölünmesiyle elde edildi. Henüz sonlandırılmayan araştırmaya göre, şu anda Eskişehir, 114.12 puanla Türkiye’nin en yüksek IQ seviyesine sahip olma unvanını elinde bulunduruyor.

İşte Türkiye’nin IQ düzeyi en yüksek on ili…

1. Eskişehir 114.42

2. Ankara 114.21

3. Isparta 113.15

4. Edirne 122.75

5. Trabzon 112.64

6. İzmir 112.44

7. Burdur 112.39

8. Bolu 112.02

9. Denizli 111.98

10. Kütahya 111.96

Halen devam eden araştırma, www.zekatestimerkezi.com adresinden devam ediyor. Katılacakların, 33 adet soruyu 20 dakika içinde cevaplaması gerekiyor. Test sonunda katılımcı, bireysel IQ seviyesini direkt olarak öğrenebiliyor.

 

IQ Nedir?

İlk zeka testlerinin dayandığı nokta, belirli işler veya test elemanları üzerindeki performansın yaş ile birlikte arttığı ve bu performansın belirli bir yaş grubunda yer alan daha zeki kişilerin daha az zeki kişilerden ayırt etmede kullanılabileceği varsayımıydı. Bu prensipten yola çıkarak. Fransız psikolog Alfred Binet’in hazırladığı ilk zeka testi, düşük zeka seviyesindeki çocuklara daha iyi bir eğitim sağlayabilmek üzere onları tespit edebilmeyi amaçlıyordu.

Binet. bu zeka testlerini, öğretmenleri tarafından ileri ya da geri olarak nitelendirilen aynı yaştaki çeşitli öğrenciler üzerinde uygulamaya başladı. Eğer bir problem ya da iş. ileri olarak nitelenen çocuklar tarafından yapılabiliyor ama geri çocuklar tarafından yapılamıyorsa, bu soru, o yaş için test maddesi olmaya uygun kabul ediliyordu: diğer durumda ise test maddesi olarak göz önüne alınmıyordu. Bu işin sonunda Binet. aynı yaştaki ileri ve geri grupları ayırt etmek üzere birçok sorudan oluşan testler elde etmiş oldu.

Binet testinde, test uygulanan çocukların zeka yaşlarını göstermek üzere bir sayı kullanılıyordu. Zeka yaşı, uygulanan testte aynı puanı alan çocukların ortalama yaşına karşılık gelmektedir. Örneğin, 10 yaşındaki bir çocuk testten 45 puan aldıysa ve bu puan 8 yaşındaki çocukların ortalama puanına karşılık geliyorsa, bu durumda bu çocuğun zeka yaşı 8’dir. Benzer şekilde 14 yaşındaki bir çocuk eğer testten 88 puan aldıysa ve bu puan 16 yaşındaki çocukların ortalama puanıysa, bu durumda bu çocuğun zeka yaşı 16 demektir.

Öğrencilere bu şekilde bir zeka yaşı verilmesi, onların aynı yaştaki diğer çocuklara göre nasıl olduklarını gösteriyordu, ancak böyle bir sayı aynı yaşta olmayan kişilerin zeka derecelerini karşılaştırmakta problem yaratıyordu. Dolayısıyla, zeka derecesini belirlemek üzere zeka yaşı yerine, zeka bölümü, yani IQ (Intelligence Üuotient) olarak adlandırılan bir değer kullanılmaya başlandı.

IQ. zeka yaşının, doğum tarihine göre belirlenen gerçek yaşa bölümünün yüzle çarpılmasıyla elde edilmekteydi. Yani ‘IQ= (Zeka Yaşı/Gerçek Yaş)*100’formülü ile bulunmaktadır.

Daha önceki örneklerimize bu formülü uygulayacak olursak, birinci öğrenci için IQ=(8/10)*100=80, ikinci öğrenci içinse IQ=(16/14)*100=114.2 olarak bulunacaktır.

Yukarıdaki formülden de kolayca anlaşılacağı gibi, eğer bir kişinin gerçek yaşı ve zeka yaşı aynıysa IQ derecesi 100 olacaktır, zeka yaşı gerçek yaşından büyük olanlar için 100’den daha büyük diğerleri içinse daha küçük bir IQ derecesi elde edilecektir.

IQ derecesinin hesaplanmasında temel kavramlar aynı olmasına karşın, günümüzde IQ dereceleri standartlaştırılmış bir grubun ortalama sonuçlarının ve standart sapmalarının kullanıldığı istatistiksel ve matematiksel birtakım hesaplamalar içeren karmaşık bir yöntemle daha anlamlı bir biçimde bulunmaktadır.

İnsanlarda ortalama zeka bölümü 100 olarak kabul edilmiştir. Kabaca bir sınıflama yapılacak olursa, 30’un üstündeki IQ değerleri üstün zeka, 70’in altındaki IQ değerleri ise geri zeka olarak nitelendirilir. En çok görülen IQ derecesi ortalamaya karşılık gelen 100’dür. İnsanların %68.3’ü 85 ve 115 arasında ortalamaya yakın bir IQ derecesine sahiptir.

 

Kaynak: Haberler.com

yorum

Yorumlar kapalı.